Opłaty

Opłaty za przedszkole należy wpłacać na konto przedszkola
BS 23 8907 1092 2010 9000 3931 0001
ODPŁATNOŚĆ ZA DODATKOWY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Wykraczający poza godziny realizacji bezpłatnej podstawy programowej wynosi 1,00 za godzinę
ODPŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE
Zgodnie z regulaminem korzystania ze stołówki przedszkolnej wysokość opłat jest następująca.
Opłata za korzystanie przez dzieci z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 5,00 zł
Opłata za korzystanie przez dzieci z dwóch posiłków (śniadanie, obiad) – 4,00 zł
Opłata za posiłki wymienione stanowi równowartość surowców użytych do ich przygotowania.
PROŚBA DO RODZICÓW
Prosimy o terminowe wpłaty na konto do 10 dnia każdego miesiąca. Nie wpłacenie w wyznaczonym terminie skutkuje naliczeniem odsetek karnych,

guide guide guide guide guide

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423