Rada rodziców

cropped-Logo-Przedszkola.png

ZARZĄD RADY RODZICÓW

Przedszkola im. Pluszowego Misia w Pawonkowie
Rok szkolny 2017/2018

ZARZĄD :

Przewodnicząca : GIZELA KAMPA

Zastępca : HELENA KEMPA

Sekretarz : IZABELA KNOPIK

Skarbnik:  KLAUDIA OSZIELOR

Członkowie  : MONIKA BLEWĄSKA, ANNA WIT

KONTO RADY RODZICÓW : BS Leśnica F/ Pawonków

NUMER RACHUNKU:  88 8907 1092 2010 9000 1182 0001

Rada rodziców ma obowiązek:

 • gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny,
 • dokonania demokratycznego, tajnego wyboru Zarządu Rady Rodziców,
 • działania w sposób przejrzysty – ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach,
 • reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania Rady Rodziców:

 • organizowanie spotkań z rodzicami,
 • kontakt z rodzicami, przekazywanie informacji i zbieranie informacji zwrotnych i opinii,
 • realizowanie zadań wynikających z planu pracy przedszkola, który wynika z kompetencji Rady
 • współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • reprezentowanie przedszkola,

Rada Rodziców może również pełnić wobec innych rodziców rolę:

 • negocjatora w konfliktach,
 • inspiratora pożądanych zmian,
 • doradcy w szukaniu rozwiązań w sytuacjach trudnych.
guide guide guide guide guide

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423