Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawonków

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 25.02.2019                do 01.03.2019 od 01.04.2019

do 05.04.2019

2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12.03.2019 16.04.2019
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 12.03.2019                do 15.03.2019 od 16.04.2019                do 19.04.2019
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.03.2019 23.04.2019

rekrutacja 2019

guide guide guide guide guide

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/przedszkole/public/wp-includes/plugin.php on line 423